ecologisch advies en landschapsontwikkelingECOquickscan, ecologisch adviesbureau voor natuur en landschap

Start
ECOquickscan
ECOLOGISCH ADVIES
LANDSCHAP
Contact

natuurontwikkeling, landschap, natuur

info@ecoquickscan.nl

Tel.: 026-3034219

Postadres:
't Grieth 10
6924 BJ Loo (Gld)

Projecten overzicht

Onderstaande lijst van projecten geeft een goed overzicht van projecten waaraan Haico van der Burgt sinds 2002 heeft gewerkt.

 • Waterspitsmuizenonderzoek; Diemen (Noord-Holland)
 • Mitigatietraject in het kader van een renovatie te Amsterdam (Noord-Holland)
 • Gedragscode flora en fauna opstellen voor de gemeente Rheden en implementeren binnen de organisatie
 • Natuurwaarden onderzoek naar vaatplanten en reptielen; effecten bepalen activiteiten in Natura 2000-gebied (Gelderland)
 • Erfinrichtingsplan - landschappelijke inpassing - in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling (Noord-Brabant)
 • Ecologisch advies aangaande werkzaamheden op het Ketelmeer (Flevoland/Overijssel)
 • Inventarisatie flora - Natuurcompensatie 2de Maasvlakte -nulmeting- in de duinen van Hoek van Holland (Zuid-Holland)
 • Ecologische begeleiding/toezicht bij een project (Zuid-Holland)
 • Quick scan flora en fauna; inbreidingsproject (woningbouw) te Winterswijk (Gelderland)
 • Quick scan flora en fauna met oriënterende habitattoets; renovatie en uitbreiding boerderij te Vogelenzang (Noord-Holland)
 • Ecologisch werkplan ten bate van ontheffing Flora- en faunawet; realisatie woning te Soest (Utrecht)
 • Kartering aandachtsoorten (flora) en vegetatietypen voor een waterschap (Overijssel)
 • Quick scan flora en fauna; kappen van bomen te Wageningen (Gelderland)
 • Inventarisatie rode lijst en beschermde flora van het militair oefenterrein (Noord-Brabant)
 • Inventarisatie natuurwaarden alternatieve route A2 rondom Maastricht (Limburg)
 • Vleermuisonderzoek; Nederhorst den Berg (Noord-Holland)
 • Quick scan flora en fauna met onderzoek naar rugstreeppad en vleermuizen; realisatie ambulancepost in de gemeente Noordoostpolder (Flevoland)
 • Quick scan flora en fauna; realisatie appartementen en horecagelegenheid te Bredevoort (Gelderland)
 • Ecologisch werkplan ten bate van ontheffing Flora- en faunawet; realisatie steunpunt gladheidbestrijding in de gemeente Hof van Twente (Overijssel)
 • Quick scan flora en fauna met oriënterende habitattoets; renovatie boerderij (gemeentelijk monument) te Doesburg (Gelderland)
 • Inventarisatie flora - verbreding A2 tussen Den Bosch en Eindhoven (Noord-Brabant)
 • Vleermuisonderzoek; inbreidingsproject (woningbouw) te Barneveld (Gelderland)
 • Inventarisatie flora - uitbreiding bedrijventerrein te Terneuzen (Zeeland)
 • Quick scan flora en fauna en begeleiding nader onderzoek; rood voor rood regeling agrarisch erf te Ambt-Delden (Overijssel)
 • Quick scan flora en fauna; binnenstedelijk project te Hulst (Zeeland)
 • Vleermuisonderzoek; inbreidingsproject (woningbouw en maatschappelijke functies) te Bunnik (Utrecht)
 • Quick scan flora en fauna met oriënterende habitattoets; realisatie enkele woningen te Wolfheze (Gelderland)
 • Quick scan flora en fauna; realisatie appartementencomplex te Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland)
 • Quick scan flora en fauna; realisatie bedrijventerrein te Limmen (Noord-Holland)
 • Quick scan flora en fauna; inbreidingsproject (woningbouw en commerciële ruimten) te Oisterwijk (Noord-Brabant)
 • Inventarisatie flora - Natuurreservaat Schuitwater (Limburg)
 • Ecologisch werkplan ten bate van ontheffing Flora- en faunawet; inbreidingsproject (woningbouw) te Nijkerk (Gelderland)
 • Inspectie van bomen op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen te Oldenzaal (Overijssel)

Ecologisch adviesbureau ECOquickscan

Start ecologische quickscan, natuurtoets, advies ECOquickscan ecoloog, ecologie, ecologisch ECOLOGISCH ADVIES landschap, landschapsontwikkeling, landschapselementen LANDSCHAP onderzoek, inventarisatie, monitoring ContactNetwerk Groene Bureaus; voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging
© Haico van der Burgt