ecologisch advies en landschapsontwikkelingECOquickscan, ecologisch adviesbureau voor natuur en landschap

Start
ECOquickscan
ECOLOGISCH ADVIES
LANDSCHAP
Contact

natuurontwikkeling, landschap, natuur

info@ecoquickscan.nl

Tel.: 026-3034219

Adres:
't Grieth 10
6924 BJ Loo (Gld)

LANDSCHAP

Haico van der Burgt
ontwikkelt plannen voor natuur en landschap

inspiratie en visie vanuit ecosystemen en landschap

 

Natuurontwikkelingsplannen ontwerpen en begeleiden

Inpassen van mitigerende en compenserende maatregelen
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Landschapsontwikkeling
visievorming, ontwerpen, begeleiding projecten, monitoring

Inventariseren van (kleine) landschapselementen

Landschappelijke inpassingsplannen
o.a. erfinrichtingsplannen bij ruimtelijke ontwikkelingen

Ecologisch adviesbureau ECOquickscan

Start ecologische quickscan, natuurtoets, advies ECOquickscan ecoloog, ecologie, ecologisch ECOLOGISCH ADVIES landschap, landschapsontwikkeling, landschapselementen LANDSCHAP onderzoek, inventarisatie, monitoring ContactNetwerk Groene Bureaus; voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging
© Haico van der Burgt