ecologisch advies en landschapsontwikkelingECOquickscan, ecologisch adviesbureau voor natuur en landschap

Start
ECOquickscan
ECOLOGISCH ADVIES
LANDSCHAP
Contact

natuurontwikkeling, landschap, natuur

info@ecoquickscan.nl

Tel.: 026-3034219

Adres:
't Grieth 10
6924 BJ Loo (Gld)

ECOLOGISCH ADVIES

ECOquickscan levert
pragmatisch ecologisch advies

 

Gebiedsverkenning: natuurwaarden inzichtelijk maken
door middel van quickscan, natuurwaardenonderzoek, natuurtoets

Projecten toetsen aan natuurwetgeving: Wet natuurbescherming,
generieke ontheffing, SMP, Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland

Vegetatiekartering, flora-inventarisatie & habitatkartering
ten behoeve van beheer, monitoring, Natura 2000-gebieden

Ecologisch onderzoek, inventarisaties & monitoring
onderzoek naar o.a. planten, muizen, vissen, amfibieën, reptielen

Gebiedsanalyse: inzichtelijk maken ecologische kansen
ten behoeve van duurzaam bouwen (BREEAM) of natuurontwikkeling

ecologisch advies; quickscan flora en fauna; ECOquickscan

Ecologisch adviesbureau ECOquickscan

Start ecologische quickscan, natuurtoets, advies ECOquickscan ecoloog, ecologie, ecologisch ECOLOGISCH ADVIES landschap, landschapsontwikkeling, landschapselementen LANDSCHAP onderzoek, inventarisatie, monitoring ContactNetwerk Groene Bureaus; voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging
© Haico van der Burgt