ecologisch advies en landschapsontwikkelingECOquickscan, ecologisch adviesbureau voor natuur en landschap

Start
ECOquickscan
ECOLOGISCH ADVIES
LANDSCHAP
Contact

natuurontwikkeling, landschap, natuur

info@ecoquickscan.nl

Tel.: 026-3034219

Adres:
't Grieth 10
6924 BJ Loo (Gld)

Pragmatisch Ecologisch Advies & Landschapsontwikkeling
voor een oplossingsgerichte aanpak

Ecologisch Advies en Onderzoek :: quickscan, natuurtoets, wetgeving, onderzoek, generieke ontheffing, SMP, passende beoordeling

Landschapsontwikkeling :: natuurcompensatie, landschapsontwerp, inventarisatie (kleine) landschapselementen

 
Voor het bedrijfsleven, overheden, (natuur)organisaties en particulieren

Haico van der Burgt, oprichter van ecologisch adviesbureau ECOquickscan, benadert vraag-stukken graag vanuit de opdrachtgever, denkt in oplossingen en geeft adviezen die toepasbaar zijn binnen de beoogde ontwikkelingen. Meedenken vanaf de planvorming en begeleiding tot en met de uitvoering geven volgens Haico van der Burgt de beste resultaten.

ECOquickscan staat voor zorgvuldige ecologische adviezen en creatieve landschapsontwikkelingen, inspiratie en visie vanuit ecosystemen en landschap.

ecologisch advies, onderzoek, landschapsontwerp

Ecologisch adviesbureau ECOquickscan

Start ecologische quickscan, natuurtoets, advies ECOquickscan ecoloog, ecologie, ecologisch ECOLOGISCH ADVIES landschap, landschapsontwikkeling, landschapselementen LANDSCHAP onderzoek, inventarisatie, monitoring ContactNetwerk Groene Bureaus; voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging
© Haico van der Burgt